ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยาย ผ่าน Live สดที่เพจ Thai MOOC

March 13, 2024

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยาย ผ่าน Live สดที่เพจ Thai MOOC
📍 วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-14.30 น.
.
🔹 การบรรยาย เรื่อง เส้นทางสู่การจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล “Professional Development in Digital Literacy: Empowering Individuals with Essential Digital Skills” เพื่อการเสริมสร้างทักษะดิจิทัลของผู้เรียนและผู้สอน
🔹 การบรรยาย เรื่อง “Rain Classroom: Revolutionizing Education with Cutting-Edge Smart Teaching Technology” กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม Rain Classroom สำหรับอาจารย์และผู้ออกแบบรายวิชาจาก XuetangX แพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์ ก่อตั้งโดย Tsinghua University สาธารณรัฐประชาชนจีน
.
🎊 ร่วมรับฟังการบรรยายผ่าน Live สดฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
.
🏢 จัดโดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)
#ThaiMOOC #Thai #MOOC #Online #Learning #Free #Courses

Leave a Comment