ขอเรียนเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมชม LIVE สด ผ่าน Facebook ในงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Digital Literacy เพื่อการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ “The Application and Innovation of Generative Artificial Intelligence in Teaching”

May 21, 2024

ขอเรียนเชิญผู้สนใจ ท่านคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษา นักศึกษาทุกสถาบัน ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชม LIVE สด ผ่าน Facebook ในงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Digital Literacy เพื่อการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ “The Application and Innovation of Generative Artificial Intelligence in Teaching”
Thailand-China Collaborative Digital Literacy Workshop
🔹วันที่ 23 พ.ค. 2567 เริ่มเวลา 09.00 น. โดยมีวิทยากรจาก ต่างประเทศ
Tsinghua University, XuetangX ร่วมกับ Thai MOOC
🏵โดยมีการ Co-organizers: UNESCO Institute for Information Technologies in Education, UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education, Global MOOC and Online Education Alliance (GMA), Asian Universities Alliance, Chulalongkorn University
โดยเป็นการบรรยายภาษาอังกฤษ

Leave a Comment