🎉เตรียมพบกับรายวิชาใหม่เร็วๆนี้

June 10, 2024

🎉เตรียมพบกับรายวิชาใหม่เร็วๆนี้🎉

👩‍🎓ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยและ China MOOCs for Foreign Study (CMFS) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์ม UMOOCs แพลตฟอร์มให้บริการการเรียนการสอนออนไลน์ที่รวบรวมรายวิชาคุณภาพสูงในด้านภาษาและวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศให้ผู้เรียนชาวจีนได้ศึกษา ทางโครงการได้ตกลงแลกเปลี่ยนรายวิชาระหว่าง Thai MOOC และ UMOOCs การแลกเปลี่ยนรายวิชาที่จะเกิดขึ้นนี้ นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เรียนทั้งชาวไทยและชาวจีนแล้วนั้น ยังเป็นโอกาศให้ผู้เรียนทั้งสองฝ่ายได้เรียนวิชาที่มีคุณภาพและเปิดโอกาศให้ได้ทำความรู้จักและเรียนรู้ประเทศและวัฒนธรรมของกันและกันมากขึ้นอีกด้วย

👨‍🎓ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสรรหาหารายวิชาใหม่ๆที่น่าสนใจและมีคุณภาพให้กับผู้เรียนชาวไทยได้เลือกเรียนตามอัธยาศัยตามแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสานสัมพันธ์ทางด้านความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานและแพลตฟอร์ม MOOC ระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แบบไร้พรมแดน📚

รายวิชาใหม่ทั้ง 5 รายวิชาจาก CMFS จะเปิดให้เข้าเรียนเร็วๆนี้โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านหน้าหน้าเพจเฟสบุ๊ก Thai MOOC อีกครั้งในภายหลัง โปรดติดตาม

🎉Get ready for new courses. Coming soon at Thai MOOC🎉

Under academic cooperation between Thailand Cyber University Project (TCU) and China MOOCs for Foreign Study (CMFS) from People’s Republic of China, founder of UMOOCs platform, a platform that brings together high-quality language and culture courses from universities in both China and abroad for their learners. Both agreed on course exchanges between Thai MOOC and UMOOCs platform. These exchanges not only act like a way for knowledge exchange between Thai and Chinese learners, to not only get access to high-quality courses, but also are a way for learners from both sides to learn more about each other’s cultures.

TCU will remain dedicated to finding interesting and high-quality courses for learners in Thailand, allowing them to study at their leisure under the path of lifelong learning. We will continue engaged in academic cooperation with foreign MOOC providers to offer learners a borderless education experience📚

5 new courses from CMFS will be published on Thai MOOC soon, please stay tuned for updates from Thai MOOC Facebook page.

#เรียนออนไลน์ #เรียนฟรี #24ชั่วโมง #ThaiMOOC #รายวิชาใหม่ThaiMOOC

Leave a Comment