กฎหมายอาญาภาคความผิด (มาตรา 309-398)

Criminal Law : Offenses (Penal Code Section 309 – 398)
7,809 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

กฎหมายอาญาภาคความผิด มาตรา 309 – 398| Criminal Law : Offenses (Penal Code Section 309 – 398) ประกอบด้วยความผิดหลายลักษณะ ในรายวิชานี้จะอธิบาย หลักกฎหมาย เรื่อง “ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์” ซึ่งเป็นลักษณะความผิดที่สำคัญที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่ มาตรา 334 ถึง 366 ได้แก่ ความผิดฐานลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก รับของโจร ทำให้เสียทรัพย์ บุกรุก และโกงเจ้าหนี้

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. บอกหลักเกณฑ์ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
  2. แยกองค์ประกอบความผิดเกี่ยวกับทรัพย์แต่ละฐานความผิดได้
  3. อธิบายและยกตัวอย่างความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ได้
  4. วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ได้
  5. เปรียบเทียบความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่มีลักษณะการกระทำที่ใกล้เคียงกันได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “กฎหมายอาญาภาคความผิด (มาตรา 309-398)”