กระบวนการคิดเชิงออกแบบกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Design thinking and 21st Century Learning Skills Development
761 Enrolled
2 hour

คำอธิบายรายวิชา

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ี 21 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ความสัมพันธ์ระหว่าง การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ความหมาย ความสำคัญ และรูปแบบกระบวนการคิดเชิงออกแบบ กรณีศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการแก้ปัญหากระบวนการทำงานด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กับแนวคิดเชิงออกแบบ
  2. อธิบายความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเชิงออกแบบ
  3. ประยุกต์ใช้กระบวนการแนวคิดเชิงออกแบบกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน
  4. ประยุกต์ใช้การแก้ปัญหาการทำงานด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2566

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันวิทยาลัยชุมชน


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
58 Students
8 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “กระบวนการคิดเชิงออกแบบกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”