คำอธิบายรายวิชา

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้ การปลูกเลี้ยง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต การผสมพันธุ์ การเรียกชื่อกล้วยไม้ในระบบสากล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ชนิดของกล้วยไม้ไทยที่พบเห็นโดยทั่วไป และกล้วยไม้ต่างประเทศที่มีการนำมาปลูกเลี้ยงในประเทศไทย

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกล้วยไม้ชนิดต่างๆ
  2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้
  3. มีความรู้พื้นฐานในการทำธุรกิจเกี่ยวกับกล้วยไม้
  4. ผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละบทเรียนได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “กล้วยไม้วิทยา”