การคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา

Critical thinking and problem solving
6,024 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ความสำคัญของการคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา กระบวนการคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา ลักษณะของผู้ที่มีความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหาการพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหาในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายแนวคิดพื้นฐานของการคิดเชิงวิพากษ์ได้
  2. อธิบายความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ได้
  3. ประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ได้
  4. อธิบายแนวคิดพื้นฐานของการจัดการปัญหาได้
  5. ประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาทักษะการจัดการปัญหาได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา”