การจัดการจดหมายเหตุและวัตถุพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

Management of Local Archive and Museum Objects
0 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ประเภท ความสำคัญ บทบาทและคุณค่าของเอกสารจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การจัดการเอกสารและวัตถุพิพิธภัณฑ์ การคัดเลือก จัดระบบ การสงวนรักษาอนุรักษ์ และการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบาย ความหมาย ประเภท ความสำคัญ บทบาทและคุณค่าของเอกสารจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายการจัดการเอกสารและวัตถุพิพิธภัณฑ์ การคัดเลือก จัดระบบ การสงวนรักษาอนุรักษ์
    3. ผู้เรียนสามารถอธิบายมาตรฐานและการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2566

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
30 Students
14 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การจัดการจดหมายเหตุและวัตถุพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น”