การจัดการธุรกิจร้านกาแฟ

Coffee Shop Business Management
0 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

การวางรูปแบบและการจัดตั้งกิจการร้านกาแฟ ชนิดและประเภทของกาแฟ การเลือกอุปกรณ์เครื่องใช้ให้เหมาะสม การชงกาแฟสดแบบต่างๆ และการวาดลวดลายศิลปะบนฟองนม (Latte art)

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายรูปแบบของธุรกิจร้านกาแฟได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายการผลิตกาแฟสด และปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพกาแฟสด
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายเครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการชงกาแฟสดได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายประเภทของเครื่องดื่มกาแฟ ชงกาแฟชนิดต่างๆ และวาดลวดลายศิลปะบนฟองนมได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2567

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การจัดการธุรกิจร้านกาแฟ”