การจัดการภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุ

Emergency Management in Elderly People
3,439 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดการจัดการภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุ ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุที่พบบ่อยและการจัดการ ได้แก่ ภาวะฉุกเฉินในระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาวะฉุกเฉินในระบบการหายใจ ภาวะฉุกเฉินในระบบประสาท ภาวะฉุกเฉินในระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม รวมทั้งการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้สูงอายุ และการส่งต่อ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถบอกแนวคิดการจัดการภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุได้
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการจัดการภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุที่พบบ่อยได้
    3. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้สูงอายุได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2564

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การจัดการภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุ”