การดูแลผู้ที่ได้รับเคมีบำบัด

Caring for Person Receiving Chemotherapy
4,481 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

หลักการรักษามะเร็งด้วยเคมีบำบัด การดูแลและการปฏิบัติตัวก่อนได้รับเคมีบำบัด ขณะได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด การดูแลภายหลังการรักษาเพื่อจัดการกับผลข้างเคียงของเคมีบำบัด และการดูแลด้านร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ อย่างต่อเนื่องระหว่างกระบวนการรักษาด้วยเคมีบำบัด

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการรักษามะเร็งด้วยเคมีบำบัดได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายการดูแลและการปฏิบัติตัวก่อนได้รับเคมีบำบัดได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายการดูแลและการปฏิบัติตัวเมื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยเคมีบำบัดได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายการดุแลและการปฏิบัติตัวภายหลังการรักษาเพื่อจัดการกับผลข้างเคียงของ คมีบำบัดได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงการดูแลด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่องระหว่าง กระบวนการรักษาด้วยเคมีบำบัดได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การดูแลผู้ที่ได้รับเคมีบำบัด”