การดูแลแบบประคับประคอง

Palliative care
1,161 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิด หลักการ การดูแลแบบประคับประคอง การยอมรับกระบวนการธรรมชาติของชีวิต วิถีการดำเนินชีวิต บริบทของสภาวะจิต ทักษะการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย ญาติ การให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแล การส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบปกติ และการประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยยึดหลักความเชื่อ ศาสนา สิทธิผู้ป่วย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนอธิบายความหมายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
  2. ผู้เรียนบอกการดูแลแบบองค์รวมในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายการแก้ไขอาการไม่สุขสบายในระยะระยะสุดท้าย
  4. ผู้เรียนอธิบายมุมมองความแตกต่างศาสนาในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
  5. ผู้เรียนเลือกวิธีการดูแลทางเลือกในผู้ป่วยระยะสุดท้าย

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การดูแลแบบประคับประคอง”