การดูแลแผลกดทับสำหรับผู้ป่วยนอนติดเตียง

Pressure Ulcer Management for Bedridden Patients
4,796 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

เนื้อหาประกอบด้วยการอธิบายลักษณะของแผลกดทับระยะต่าง ๆ ความสำคัญของแผลกดทับ สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดแผลกดทับ วิธีการประเมินระดับของแผลกดทับ แนวทางการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีแผลกดทับได้ และสุดท้ายได้อธิบายถึงวิธีการป้องกันและการใช้อุปกรณ์เพื่อป้องกันแผลกดทับ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะของแผลกดทับระยะต่าง ๆ
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายสาเหตุที่ทำให้เกิดแผลกดทับ
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวทางการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีแผลกดทับได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายการใช้อุปกรณ์ช่วยป้องกันแผลกดทับในกลุ่มผู้ป่วยอัมพาต เช่น cushion, alternating air overlay, gap pillow/mattress

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การดูแลแผลกดทับสำหรับผู้ป่วยนอนติดเตียง”