การตัดต่อวีดิทัศน์ดิจิทัลด้วยโปรแกรม Sony Vegas

Digital Video Editing with Sony Vegas
33 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

บทบาทและประโยชน์ของการตัดต่อวีดิทัศน์ ชนิดของไฟล์ กระบวนการตัดต่อวีดิทัศน์ การใช้งานเบื้องต้น การเพิ่มเทคนิคและสีสันให้กับวีดิทัศน์ การใส่เสียงประกอบ ตลอดจนการนำไฟล์วีดิทัศน์ ไปใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายบทบาทและประโยชน์ของการตัดต่อวีดิทัศน์ได้
    2. ผู้เรียนสามารถบอกหลักการและกระบวนการตัดต่อวีดิทัศน์ได้
    3. ผู้เรียนสามารถตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Sony Vegas ได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2566

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การตัดต่อวีดิทัศน์ดิจิทัลด้วยโปรแกรม Sony Vegas”