คำอธิบายรายวิชา

การถ่ายภาพด้วยเทคนิคสร้างสรรค์ โดยการตั้งความไวชัตเตอร์และรูรับแสง การเคลื่อนกล้องหรือเลนส์ การถ่ายภาพซ้อน การวาดภาพด้วยแสงไฟ การถ่ายภาพกลางคืน การใช้อุปกรณ์เสริม และเทคนิคการถ่ายภาพสร้างสรรค์ด้วยมือถือ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายเทคนิคการตั้งความไวชัตเตอร์และรูรับแสงเพื่อการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายเทคนิคการเคลื่อนกล้องหรือเลนส์เพื่อการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายเทคนิคการถ่ายภาพซ้อนได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายเทคนิคการวาดภาพด้วยแสงไฟ และภาพกลางคืนได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายเทคนิคจากการใช้อุปกรณ์เสริมรวมทั้งเทคนิคการถ่ายภาพสร้างสรรค์ด้วยมือถือได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การถ่ายภาพด้วยเทคนิคสร้างสรรค์”