การถ่ายภาพทางอากาศยานโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)

Aerial Photography by Drone
2,865 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

การศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการถ่ายภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ กฎระเบียบเกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ วิธีการใช้งานอากาศยานไร้คนขับเพื่อการถ่ายภาพ เทคนิคการถ่ายภาพสำหรับงานวีดิทัศน์โดยอากาศยานไร้คนขับ กระบวนการสร้างสรรค์ภาพถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ และมาตรฐานการควบคุมอากาศยานไร้คนขับ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายประเภทของอากาศยานไร้คนขับได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนในการขอใบอนุญาตอากาศยานไร้คนขับ
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนในการขออนุญาตบินในพื้นที่จำกัดในรูปแบบต่าง ๆ ได้
  4. ผู้เรียนสามารถควบคุมอากาศยานไร้คนขับได้
  5. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคนิคการถ่ายภาพสำหรับงานวีดิทัศน์โดยอากาศยานไร้คนขับได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การถ่ายภาพทางอากาศยานโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)”