การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ด้วย กูเกิลด็อก กูเกิลชีท กูเกิลสไลด์

Online collaboration with Google Docs, Google Sheets and Google Slides
5,679 Enrolled
8 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการใช้งานโปรแกรม Google Docs, Google Sheets และ Google Slides สร้างเอกสารและจัดรูปแบบเอกสารด้วยโปรแกรม Google Docs สร้างเอกสาร จัดรูปแบบ และใส่ข้อมูลประเภทสูตร ฟังก์ชันด้วยโปรแกรม Google Sheets สร้างและจัดรูปแบบสื่อนำเสนอด้วยโปรแกรม Google Slides เผยแพร่เอกสารที่สร้างด้วย Google Docs, Google Sheet และ Google Slides เพื่อการทำงานเป็นทีม

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนและเข้าใช้บัญชี Google ได้
  2. ผู้เรียนสามารถสร้างสื่อนำเสนอโดยใช้ Google Slides ได้
  3. ผู้เรียนสามารถสร้างเอกสารโดยใช้ Google Docs ได้
  4. ผู้เรียนสามารถสร้างเอกสารตารางคำนวณโดยใช้ Google Sheet ได้
  5. ผู้เรียนสามารถเผยแพร่เอกสารที่สร้างด้วย Google Docs, Google Sheet และ Google Slides เพื่อให้ทำงานร่วมกันได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
21 Students
3 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ด้วย กูเกิลด็อก กูเกิลชีท กูเกิลสไลด์”