การนอนหลับกับสุขภาพดี

Healthy Sleep for Healthy Life
2,068 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

หลักการและแนวคิดสำคัญเกี่ยวกับการพักผ่อนและการนอนหลับ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการนอนหลับ การประเมินการนอนหลับ ผลกระทบจากปัญหาการนอนหลับ ข้อปฏิบัติเรื่องสุขอนามัยการนอนหลับ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถบอกแนวคิดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับได้
  2. ผู้เรียนสามารถระบุปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการนอนหลับได้
  3. ผู้เรียนสามารถประเมินการนอนหลับทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพได้
  4. ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างปัญหาและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับได้
  5. ผู้เรียนสามารถนำข้อปฏิบัติเรื่องสุขอนามัยการนอนหลับไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน และให้คำแนะนำแก่บุคคลอื่นได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2565

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
130 Students
24 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การนอนหลับกับสุขภาพดี”