การบริหารจัดการระบบและเครือข่าย

System and Network Management
1,986 Enrolled
7 hour

คำอธิบายรายวิชา

การออกแบบเครือข่าย การติดตั้งและตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่าย การสำรองข้อมูลบนเครือข่าย การติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเครือข่าย การแก้ไขปัญหาช่องโหว่ที่เกิดขึ้นภายในเครือข่าย การทดสอบและการบำรุงรักษาการใช้งานเครือข่าย การตรวจสอบและบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ การออกแบบและตั้งค่านโยบายการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ การจัดการบัญชีรายชื่อผู้ใช้ การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน การติดตั้งและอัพเดทแพทช์ และ hot fix ต่างๆ การจัดการทรัพยากรภายในระบบ การวางแผนการขยายเซิร์ฟเวอร์ให้กับองค์กร

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถออกแบบ ติดตั้งและตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายได้
  2. ผู้เรียนสามารถติดตามประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย และสำรองข้อมูลได้
  3. ผู้เรียนสามารถบำรุงรักษา วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเครือข่ายได้
  4. ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการ บำรุงรักษา วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเซิร์ฟเวอร์ได้
  5. ผู้เรียนสามารถจัดการทรัพยากรและวางแผนการใช้งานระบบได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2565

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
4 Students
3 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การบริหารจัดการระบบและเครือข่าย”