การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21

Management in 21st Century
1,568 Enrolled
6 hour

Course Overview

แนวคิดการบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21 การเป็นผู้ประกอบการ การใช้ประโยชน์สารสนเทศ การเงินและ การลงทุน การบริหารความเสี่ยง การตลาดออนไลน์ จริยธรรมผู้ประกอบการ และกรณีศึกษา

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21 ไปประยุกต์ใช้ได้
  2. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 ไปประยุกต์ใช้ได้
  3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้การตลาดออนไลน์ได้
  4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายวิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสื่อนำเสนอทางธุรกิจ

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2565

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21”