การบอกทิศทางระหว่างเดินเรือ

Keep Moving
495 Enrolled
8 hour

คำอธิบายรายวิชา

The learners identify ship’s geographical positions/locations while onshore, ask and give directions of locations in the ship, ask and give directions to the ship’s destination, and reporting wind directions while the ship is docked/anchored onshore.

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. To identify ship’s geographical position/location
    2. To practice asking and giving directions of locations in the ship
    3. To practice asking and giving directions to the ship’s destination

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2566

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การบอกทิศทางระหว่างเดินเรือ”