การบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการทางการเงิน

Managerial Accounting and Financial Management
8,668 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา “การบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน” จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงเรื่องราวต่าง ๆ ดังนี้

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการจัดการ โดยเกี่ยวข้องกับหลักการทางการบัญชีและการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการวางแผน
  2. การดำเนินงานและควบคุมการดำเนินธุรกิจ โดยใช้เทคนิคเชิงปริมาณรวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงพฤติกรรม
  3. การประยุกต์ใช้ตัวแบบทางการเงินที่ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ของธุรกิจเพื่อทำให้กิจการมีมูลค่าสูงสุด
  4. การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดการสินทรัพย์ การจัดหาเงินทุน รวมถึงบทบาทการจัดการการเงินต่าง ๆ ที่สำคัญตามสภาวะแวดล้อมของธุรกิจในระดับสากล

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
226 Students
51 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการทางการเงิน”