การปฐมพยาบาลผู้สูงอายุ

First Aid for the Elderly
2,979 Enrolled
15 hour

คำอธิบายรายวิชา

หลักการปฐมพยาบาล วิธีการปฐมพยาบาลผู้สูงอายุที่มีการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่พบบ่อย อาทิ บาดแผล ฟกช้ำ แมลงสัตว์กัดต่อย น้ำร้อนลวก แผลไฟไหม้ ได้รับสารเคมีอันตราย ข้อแพลง กระดูกหัก ลม หมดสติ ช็อก ชัก และสำลัก

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย สาเหตุ และอาการของการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่พบบ่อยในผู้สูงอายุได้
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการปฐมพยาบาล และวิธีการปฐมพยาบาลแก่ผู้สูงอายุที่มีการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่พบบ่อย อาทิ มีบาดแผล แผลฟกช้ำ แมลงสัตว์กัดต่อย แผลน้ำร้อนลวกและแผลไฟไหม้ เป็นลม หมดสติ มีภาวะช็อก ชัก และสำลักได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2564

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
226 Students
51 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การปฐมพยาบาลผู้สูงอายุ”