การวิเคราะห์และตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในกรณีภัยพิบัติ

Reinforced Concrete for Earthquake Disaster Evaluation
2,095 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

การวิเคราะห์และตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในกรณีภัยพิบัติ Reinforced Concrete for Earthquake Disaster Evaluation

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนประกอบของคอนกรีตเสริมเหล็กและสามารถนำไปสู่การประเมินโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเบื้องต้นได้
  2. สามารถสังเกตุข้อมูลความเสี่ยงในอาคารที่พบเห็นที่สำคัญ ได้แก่ ขนาดหน้าตัดเสา ตำแหน่งการวางเหล็ก รูปแบบอาคาร ได้อย่างถูกต้อง
  3. วิเคราะห์สภาพการเสียหายของโครงสร้างได้จากการประเมินเบื้องต้น
  4. สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการประเมินเบื้องต้นเพื่อคัดแยกอาคารที่มีลักษณะเสียหายรุนแรงได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยมหิดล

0 Reviews
84 Students
15 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การวิเคราะห์และตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในกรณีภัยพิบัติ”