การผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน generation ใหม่

Production of Children and Youth Literature for New Generation
3,855 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของวรรณกรรมสำหรับเด็ก องค์ประกอบของวรรณกรรมเด็ก การผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็ก การประเมินค่า การใช้ประโยชน์ คุณธรรม จริยธรรม หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผลกระทบวรรณกรรมเด็กและเยาวชนต่อสังคม จิตวิทยาเด็กDefinition, importance, and type of children literature, component of children literature, making of children literature, assessment and usage, ethic and moral of children literature, impact of children literature in society, psychology.

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. มีความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมสำหรับเด็ก
    2. มีทักษะในการผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็ก

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2564

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
63 Students
13 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน generation ใหม่”