การผลิตสื่อกราฟิกอย่างมืออาชีพ

Graphic Design Crash Course
30,543 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ภาพรวมของการออกแบบกราฟิกเพื่อการนำเสนอ ความหมาย องค์ประกอบและประโยชน์ของอินโฟกราฟิก ประเภทของอินโฟกราฟิก กระบวนการออกแบบอินโฟกราฟิก การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อควรระวังในการออกแบบอินโฟกราฟิก โปรแกรมสำหรับการสร้างสื่อนำเสนออินโฟกราฟิก

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายความหมายของอินโฟกราฟิกได้
  2. อธิบายองค์ประกอบและประโยชน์ของอินโฟกราฟิกได้
  3. อธิบายประเภทและกระบวนการสร้างอินโฟกราฟิกได้
  4. อธิบายการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมีประสิทธิภาพได้
  5. สร้างสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการสื่อนำเสนอได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
699 Students
44 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การผลิตสื่อกราฟิกอย่างมืออาชีพ”