คำอธิบายรายวิชา

กระบวนการผลิตหนังสั้น บทบาทหน้าที่ของทีมงานผลิตหนังสั้น การเขียนบทหนังสั้น หลักการและเทคนิคด้านภาพ แสง เสียงในการผลิตหนังสั้น แนวทางการถ่ายทำหนังสั้นที่มีประสิทธิภาพ การตัดต่อหนังสั้นโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถบอกความหมาย คุณค่า กระบวนการผลิตหนังสั้น และบทบาทหน้าที่ของทีมงานผลิตหนังสั้นได้
  2. ผู้เรียนสามารถบอกหลักการเขียนบทหนังสั้นได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและเทคนิคเกี่ยวกับภาพ แสง และเสียงในการผลิตหนังสั้นได้
  4. ผู้เรียนสามารถบอกหลักการและเทคนิคการถ่ายทำหนังสั้นที่มีประสิทธิภาพได้
  5. ผู้เรียนสามารถบอกหลักการและเทคนิคการตัดต่อหนังสั้นโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การผลิตหนังสั้น”