การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากขยะพลาสติก

The production of Liquid fuel from Plastic Waste
5,756 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

Liquid, cu004, The production of Liquid fuel from Plastic Waste, การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากขยะพลาสติก

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจสภาพขยะชุมชน เทคโนโลยีการจัดการ และการแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิงเหลว
    2. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงการจัดการขยะอย่างครบวงจร ที่เริ่มจากบ้าน จนถึงบริเวณหลุมฝังกลบและมีการจัดอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแปรเป็นเชื้อเพลิงและพลังโดยให้มีของเหลือทิ้งและกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยสุด

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
233 Students
22 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากขยะพลาสติก”