การพัฒนาวิชาและจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ OPEN EDX

Developing and Delivering a MOOC on OPEN edX
3,526 Enrolled
12 hour

คำอธิบายรายวิชา

วิชา TMOOC101 จะแนะนำผู้เรียนทุกคนเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบ MOOC ภายใต้ระบบ Open edX การพัฒนาและสร้าง MOOC ที่ดี น่าสนใจ และเน้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Interactive ด้วยเครื่องมือต่างๆ ของระบบ การออกแบบและสร้างเครื่องมือสำหรับวัดผลการเรียนรู้ รวมไปถึงวิธีการจัดการเรียนออนไลน์ การติดตามผลการเรียน การติดต่อและใช้สื่อสังคมเพื่อดึงดูดผู้เรียน และการออกใบประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์สำหรับผู้ที่ผ่านการประเมินผล วิชานี้จึงเหมาะสำหรับครู อาจารย์ ผู้ออกแบบการเรียนการสอน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาบทเรียนและจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ Thai MOOC หรือระบบ Open edX

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบ MOOC บนระบบ Open edX
  2. ออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบ MOOC บนระบบ OPEN edX ได้
  3. เข้าใจการทำงานของระบบ OPEN edX
  4. สร้างรายวิชาแบบ MOOC บนระบบ ThaiMOOC หรือระบบ OPEN edX ได้
  5. กำหนดเกณฑ์การให้เกรดและการผ่านรายวิชาได้
  6. สร้างเนื้อหาวิชาและบทเรียนออนไลน์รูปแบบต่างๆ ได้
  7. สร้างกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์รูปแบบต่างๆ ได้ เช่น แบบฝึกหัดและการวัดผลแบบอัตโนมัติ, การอภิปราย
  8. จัดการ Discussion Forum ทรัพยากร และเตรียมการก่อนเริ่มเรียนได้
  9. li>จัดการเรียนออนไลน์ กระตุ้นการเรียนรู้ ติดตามผลการเรียน และเข้าใจเกี่ยวกับการให้ ประกาศนียบัตรออนไลน์ได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2561

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

ThaiMOOC


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
6 Students
8 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การพัฒนาวิชาและจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ OPEN EDX”