การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

Creative Tourism Route Development
1,933 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆเพื่อตอบสนองพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการเรียน หรือเป็นแนวทางในอาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบการนำเที่ยว หรือนำไปต่อยอดในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ในอนาคต

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถเข้าใจและอธิบายหลักการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว และรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้
    2. ผู้เรียนสามารถออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
63 Students
8 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์”