การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Development)

Real Estate Development
2,238 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

เรียนรู้การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ การหาทำเล และสภาพแวดล้อมของโครงการ สำรวจโครงการอื่นที่อยู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ การประมาณการราคาสินค้าโครงการเพื่อวางแผนรูปแบบโครงการ รวมทั้งการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงินในการลงทุนโครงการ และผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ การสำรวจข้อมูลด้านกายภาพและด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการวางแผนเพิ่มมูลค่าโครงการ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนรู้ขั้นตอนของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ การหาทำเล และสภาพแวดล้อมของโครงการ
  2. ผู้เรียนเข้าใจการสำรวจโครงการอื่นที่อยู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์
  3. ผู้เรียนเข้าใจการประมาณการราคาสินค้าโครงการเพื่อวางแผนรูปแบบโครงการ
  4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงินในการลงทุนโครงการ และผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ
  5. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการวางแผนเพิ่มมูลค่าโครงการ

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Development)”