การพูด การแสดงทางวิทยุกระจายเสียงอย่างมืออาชีพ

Radio Performance
1,637 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

หลักการและเทคนิคการพูดและการแสดงสำหรับงานวิทยุกระจายเสียง จิตวิทยาเกี่ยวกับการพูดและ การฟังในงานวิทยุกระจายเสียง หลักการวางแผน เทคนิคในการพูด การประกาศ การบรรยาย การดำเนินรายการ การรายงานนอกสถานที่ การแสดงในงานวิทยุกระจายเสียง การฝึกทักษะในการพูดและการแสดงสำหรับวิทยุกระจายเสียง

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนอธิบายหลักการและเทคนิคเกี่ยวกับการพูดและบุคลิกภาพเสียงทางวิทยุกระจายเสียงได้
  2. ผู้เรียนอธิบายทักษะการอ่านข่าวอย่างมืออาชีพได้
  3. ผู้เรียนอธิบายทักษะการอ่านบทความและสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงได้
  4. ผู้เรียนอธิบายทักษะการเล่านิทาน และการแสดงละครทางวิทยุกระจายเสียงได้
  5. ผู้เรียนอธิบายการวิเคราะห์และการประเมินการพูดทางวิทยุกระจายเสียงได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การพูด การแสดงทางวิทยุกระจายเสียงอย่างมืออาชีพ”