การรายงานอุบัติเหตุและเหตุการณ์บนเรือ (การโต้ตอบบทสนทนา)

What happened? (Oral)
466 Enrolled
15 hour

คำอธิบายรายวิชา

This course practices learners with maritime vocabulary and language expressions that can be used to report accidents and incidents orally, and how they are used in practice such as in dialogues and at the workplace.

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1.  To use appropriate vocabulary and expressions in reporting accidents orally.
    2. To use appropriate vocabulary and expressions in reporting incidents orally.

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2566

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การรายงานอุบัติเหตุและเหตุการณ์บนเรือ (การโต้ตอบบทสนทนา)”