การวิเคราะห์เชิงลึกอภิมหาข้อมูล

Big Data Analysis
4,210 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

การวิเคราะห์เชิงลึกอภิมหาข้อมูล เป็น กระบวนการวิเคราะห์อภิมหาข้อมูลเพื่อค้นหาพฤติกรรมของบุคคล ในรูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านั้นที่ซ่อนอยู่ข้างใน หาสิ่งเชื่อมโยงที่เชื่อมข้อมูลเหล่านั้นเข้าไว้ด้วยกัน หารูปแบบทางการตลาด เช่น หาความต้องการ ความชอบ ตลอดจน วิถีชีวิต ของลูกค้า และข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนี้สามารถนำไปสู่การทำแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ โอกาสในการสร้างผลกำไร การให้บริการที่ดีมากขึ้นแก่ลูกค้า การปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในการแข่งขันทางการตลาด และผลประโยชน์ทางธุรกิจด้านอื่นๆ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถอธิบาย ความหมายและความสำคัญของ Big Data
  2. สามารถระบุบ ผลกระทบของ Big Data ในด้านต่าง ๆ
  3. สามารถอธิบาย การประยุกต์ใช้ Big Data ในการแข่งขันทางธุรกิจ
  4. สามารถอธิบาย หลักการทำงาน และเป้าหมายของ การวิเคราะห์ บิ๊กดาต้า (Big data analytics)
  5. สามารถใช้เครื่องมือ Oracle Analytics Cloud ในการ ทำ การวิเคราะห์ บิ๊กดาต้า (Big data analytics)

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การวิเคราะห์เชิงลึกอภิมหาข้อมูล”