การสร้างความคิด เพื่อพิชิตลูกค้า

The Creation of Thinking to Win the Customers
822 Enrolled
8 hour

Course Overview

ความหมาย ความสำคัญ ของการระดมความคิด (Brainstorming) วิธีการและเทคนิคการระดมสมองจากคำถาม เราจะทำอย่างนั้นได้อย่างไร (How Might We?) การระดมสมองจากคำถาม ทำไม อย่างไร (Why and How?) การระดมสมองโดยใช้แผนผังประสบการณ์ และการเล่าเรื่อง (JOURNEY MAP + SCENARIO & STORY TELLING) และการระดมสมองโดยใช้แม่แบบเสนอคุณค่า (VALUE PROPOSITION CANVAS)

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายความหมาย ความสำคัญของการระดมความคิดได้
  2. สามารถวิเคราะห์การสร้างความคิดได้
  3. สามารถประยุกต์ใช้วิธีการและเทคนิคการระดมสมองจากคำถามHow Might We? และ Why and How? ได้
  4. สามารถประยุกต์ใช้วิธีการและเทคนิคการระดมสมองโดยใช้แผนผังประสบการณ์และการเล่าเรื่อง และโดยใช้แม่แบบเสนอคุณค่าได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2566

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “การสร้างความคิด เพื่อพิชิตลูกค้า”