การส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยเทคนิคแบบบูรณาการสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ

Mental Health Care Enhancement in Elderly with Integrative Techniques for Elderly Caregivers
1,691 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยเทคนิคแบบบูรณาการ การส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยการบูรณาการเทคนิค ได้แก่ เทคนิคทางจิตวิทยาการปรึกษา ทั้งเทคนิคด้านความคิด เทคนิคด้านอารมณ์ความรู้สึก และเทคนิคด้านพฤติกรรม ตลอดจนเทคนิคและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องได้แก่ หัวเราะบำบัด ดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด สัตว์เลี้ยงบำบัด และงานอดิเรก

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถบอกแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยเทคนิคแบบบูรณาการได้
  2. ผู้เรียนสามารถบอกวัตถุประสงค์และอธิบายวิธีการใช้เทคนิคทางจิตวิทยาการปรึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุได้
  3. ผู้เรียนสามารถบอกวัตถุประสงค์และอธิบายวิธีการใช้เทคนิคที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุได้
  4. ผู้เรียนสามารถบอกวัตถุประสงค์และอธิบายวิธีการใช้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2564

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยเทคนิคแบบบูรณาการสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ”