การออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ

Product Design for Entrepreneur
7,255 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

หลักการออกแบบ การออกแบบทางการพิมพ์ที่สัมพันธ์กับระบบการพิมพ์ การออกแบบตัวอักษร กราฟิก สี การออกแบบสิ่งพิมพ์ทั่วไปและผลิตภัณฑ์ การออกแบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์ กระบวนการพัฒนาการออกแบบทางการพิมพ์และผลิตภัณฑ์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบทางการพิมพ์และผลิตภัณฑ์ การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย การออกแบบกล่อง ขวด ซอง ถุง กระป๋อง หลอด ฝา ถาด บรรจุภัณฑ์ การ์ด และฉลากสินค้า แนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภค บรรจุภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายหลักการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้
  2. บอกประเภทผลิตภัณฑ์ได้
  3. อธิบายหลักการออกแบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์ได้
  4. อธิบายหลักการออกแบบกราฟิกผลิตภัณฑ์ได้
  5. บอกข้อกำหนดและกฎระเบียบการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ”