การออกแบบมาสคอตและการพิมพ์สามมิติ

Mascot Design and 3D Printing
1,668 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์กราฟิกที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบสามมิติการสร้างภาพจำลองและโมเดลสามมิติด้วย ipad เพื่อตอบสนองความต้องการและนำไปประยุกต์ใช้งานการพิมพ์สามมิติ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมสำหรับการออกแบบสามมิติและการสร้างมาสคอตสามมิติได้
  2. สามารถออกแบบมาสคอตได้
  3. สามารถปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบสามมิติในการสร้างสรรค์ผลงานของตนได้
  4. สามารถกำหนดลักษณะท่าทางมาสคอตสามมิติได้
  5. สามารถแบ่งชิ้นส่วนเพื่อการพิมพ์และเข้าใจในหลักการพิมพ์สามมิติได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2565

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การออกแบบมาสคอตและการพิมพ์สามมิติ”