การออกแบบวงจรดิจิทัล

Digital Circuit Design
8,572 Enrolled
8 hour

คำอธิบายรายวิชา

การออกแบบวงจรดิจิตอลเป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งของการศึกษาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วิศวกรรมไฟฟ้า เป็นต้น เนื้อหาในรายวิชานี้จะแนะนำให้รู้จักถึงความแตกต่างของข้อมูลแบบดิจิตอลกับข้อมูลในรูปแบบอื่น ทำไมในปัจจุบันนี้ถึงมีแต่คำว่าดิจิตอลอยู่รอบตัวเราตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น สัญญาณโทรศัพท์แบบดิจิตอล เครื่องมือวัดแบบดิจิตอล หรือแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันในปัจจุบันก็ล้วนแต่มีพื้นฐานมาจากองค์ความรู้ด้านดิจิตอลด้วยกันทั้งสิ้น

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. แนะนำความแตกต่างระหว่างดิจิตอลกับอนาล็อก ข้อดี/ข้อเสีย ของดิจิตอล รวมถึงประโยชน์ที่ได้จากวงจรแบบดิจิตอล
  2. ศึกษาเรื่องระบบจำนวน เลขฐาน รูปแบบการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบรหัสต่างๆ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานต่อไปในการออกแบบวงจรดิจิตอล
  3. ศึกษาเรื่องวงจรพื้นฐานทางดิจิตอล เช่น Logic Gate ลักษณะการทำงาน การประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ
  4. ศึกษาการออกแบบวงจรดิจิตอลพื้นฐาน การทำให้วงจรดิจิตอลมีขนาดเล็กลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการประยุกต์ใช้งานวงจรดิจิตอลในเรื่องต่างๆ เช่น ใช้เป็นวงจรควบคุมการทำงานของระบบต่าง ๆ เป็นต้น

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยมหิดล


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
84 Students
15 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การออกแบบวงจรดิจิทัล”