การออกแบบสิ่งแวดล้อมเพื่อเราทุกคน 도시와 환경디자인

Environmental Design for Everyone
1,995 Enrolled
45 hour

คำอธิบายรายวิชา

เมืองกับสิ่งแวดล้อม ผู้คนอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน สิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วย “พื้นที่ เวลา และมนุษย์” ซึ่งสิ่งแวดล้อมนั้น หมายความถึงพื้นที่ที่สร้างความสัมพันธ์เชิงกายภาพ เวลาที่เชื่อมโยงระหว่างอดีต ปัจจุบัน และอนาคต และมนุษย์ผู้ซึ่งเปลี่ยนแปลงไประหว่างการปรับตัว และปรับตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง เราต่างอาศัยและดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ในร้อยปีที่ผ่านมา การพัฒนามนุษย์มีความก้าวหน้าอย่างมหาศาล ประเทศเกาหลีใต้เอง มีการพัฒนาขึ้นราว 50 ปีที่ผ่านมา แต่การพัฒนานั้นไม่ได้เป็นไปแค่ในทางบวก แต่ยังส่งผลกระทบในทางลบด้วยเช่นกัน ความเจริญเติบโตได้หยุดชะงักลงจากการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้าสู่ชุมชนเมือง และการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เพราะฉะนั้น เราจึงต้องหาหนทางแก้ไขปัญหาสังคมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของมนุษย์ พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและพื้นที่วัฒนธรรมจึงกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ พื้นที่เหล่านี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้คนได้เพลิดเพลินกับเรื่องราวที่มีสีสันไปพร้อม ๆ กับการแสวงหาการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน ด้วยกาลเวลาและความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ เราต่างกำลังปรับตัวให้ก้าวทันการพัฒนา เราอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมเองก็เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้น เรื่องราวของพื้นที่เริ่มจากสถานที่ของเรา เรื่องราวของเวลาเริ่มจากวันของเรา เรื่องของเราเริ่มต้นจากฉันและเธอ และเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมก็หมุนไปรอบ ๆ เรื่องราวทั้งหมด และตอนนี้มันได้เริ่มขึ้นแล้ว

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. สามารถอธิบายความสำคัญของการออกแบบสภาพแวดล้อม
    2. สามารถออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2564

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

National Institute for Lifelong Education

0 Reviews
40 Students
9 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การออกแบบสิ่งแวดล้อมเพื่อเราทุกคน 도시와 환경디자인”