การออกแบบและสร้างสื่อ Interactive เพื่อการเรียนการสอนบน Smartphone

Interactive multimedia For education on smartphone
5,477 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

เดิมทีสื่อการเรียนการสอนนั้น สามารถทำงานได้บนคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ แต่เมื่อสมาร์ทโฟนได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายแทนคอมพิวเตอร์การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้สามารถเรียกใช้งานบนสมาร์ทโฟนได้นั้นสามารถตอบโจทย์ที่ทำให้ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหาได้สะดวกทุกที่ทุกที่ทุกเวลาอย่างแท้จริง นอกจากนี้ผู้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนสมาร์ทโฟนจึงจำเป็นต้องรู้ถึงการผปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ที่แตกต่างจากคอมพิวเตอร์อีกด้วย

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายความหมายและบอกความสำคัญของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้
  2. สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับ Smartphone ได้
  3. เปรียบเทียบการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออฟไลน์ (Offline) และแบบออนไลน์ (Online) ได้
  4. ตรวจสอบและตัดสินความถูกต้องของเนื้อหาและความเหมาะสมต่อผู้ใช้แอพลิเคชั่นบน Google play store ได้.
  5. ออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเผยแพร่ Google play store ได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การออกแบบและสร้างสื่อ Interactive เพื่อการเรียนการสอนบน Smartphone”