ง่าย สบาย กับการอธิบายกราฟเป็นภาษาอังกฤษ

Describing figures in English
25,497 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

การบรรยายเนื้อหาประกอบด้วยกิจกรรม และการบรรยาย ได้แก่

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. แนะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ตาราง กราฟ และชาร์ต
    2. แนะนำประโยคและวลีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ตาราง กราฟ และชาร์ต
    3. แนะนำวิธีการการเขียนอธิบายตาราง กราฟ และชาร์ตเป็นภาษาอังกฤษ

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ง่าย สบาย กับการอธิบายกราฟเป็นภาษาอังกฤษ”