การเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (Preparing for Aging)

Preparing for Aging
701 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ ได้แก่ การเตรียมตัวทางด้านร่างกาย การเตรียมตัวทางด้านจิตใจ และการเตรียมตัวทางด้านสังคม รวมทั้งการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุได้
  2. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการเตรียมตัวทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุได้
  3. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการเตรียมตัวทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุได้
  4. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการเตรียมตัวทางด้านสังคมของผู้สูงอายุได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการดูแลตนเองของผู้สูงอายุได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2561

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
68 Students
15 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (Preparing for Aging)”