การเรียนรู้บอร์ดอาร์ดุยโน่ด้วยโปรแกรม tinkercad สำหรับระบบฟาร์มอัจฉริยะ

Learning Arduino board with tinkercad for smart farm system
895 Enrolled
7 hour

คำอธิบายรายวิชา

การจำลองเสมือนจริงการใช้งานบอร์ดอาร์ดุยโน (Arduino board) ด้วยโปรแกรม tinkercad ที่เป็นระบบออนไลน์ เพื่อใช้ในระบบฟาร์มอัจฉริยะ (smart farm) และเป็นพื้นฐานต่อยอดงานควบคุมด้วยระบบอินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things, IoT)

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถอธิบายหลักการทำงานของบอร์ดอาร์ดุยโน่ได้
  2. สามารถเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้นสำหรับควบคุมบอร์ดอาร์ดุยโน่ได้
  3. สามารถเข้าใจและอธิบายหลักการการทำงานเซนเซอร์และสามารถต่อกับบอร์ดอาร์ดุยโน่ได้
  4. สามารถประยุกต์ใช้เซนเซอร์กับระบบฟาร์มอัจฉริยะได้
  5. สามารถนำต่อยอดกับระบบ IoT ได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2565

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การเรียนรู้บอร์ดอาร์ดุยโน่ด้วยโปรแกรม tinkercad สำหรับระบบฟาร์มอัจฉริยะ”