ขนมไทยพื้นบ้านภาคใต้

Southern Thailand’s traditional dessert
2,176 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาประวัติขนมพื้นบ้านภาคใต้ ประเภท วัตถุดิบ อุปกรณ์ในการเตรียมและประกอบขนม ฝึกปฏิบัติขนมพื้นบ้านภาคใต้ ได้แก่ ข้าวเหนียวกวนแดง ขนมค้างคาวหรือจู้จุน ขนมด้วง และ ขนมรังผึ้งและขนมพิมพ์

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถทราบประวัติ ความสำคัญ และเอกลักษณ์ของขนมพื้นบ้านภาคใต้
    2. ผู้เรียนสามารถทราบประเภท และวัตถุดิบของขนมพื้นบ้านภาคใต้
    3. ผู้เรียนสามารถทราบเกี่ยวกับส่วนประกอบ การฝึกปฏิบัติทำขนมพื้นบ้านภาคใต้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ขนมไทยพื้นบ้านภาคใต้”