คำอธิบายรายวิชา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขันโตก ประเพณีการจัดเลี้ยงอาหารแบบขันโตก อาหารพื้นบ้านล้านนาในสำรับอาหารขันโตก การเตรียมการจัดเลี้ยงขันโตก การบริการอาหารแบบขันโตกให้ปลอดภัยและได้มาตรฐานคุณภาพการบริการอาหารแบบขันโตกให้ประสบความสำเร็จ การประยุกต์การจัดเลี้ยงขันโตก การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากสำรับขันโตก

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้เรื่องขันโตกได้
  2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เรื่องประเพณีการจัดเลี้ยงอาหารแบบขันโตกล้านนาได้
  3. ผู้เรียนสามารถเลือกชนิดอาหารพื้นบ้านจัดลงในสำรับขันโตกได้
  4. ผู้เรียนสามารถแยกประเภทอาหารที่ใช้ในการจัดเลี้ยง
  5. ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้เรื่องขันโตกล้านนาได้ถูกต้อง

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ขันโตกล้านนา”