คณิตศาสตร์วิศวกรรม II

Engineering Mathematics II
9,430 Enrolled
45 hour

คำอธิบายรายวิชา

เวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ พื้นผิวกำลังสองในสามมิติ อนุพันธ์ย่อย ปริพันธ์หลายชั้น และแคลคูลัสของฟังก์ชันเวกเตอร์

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. อธิบายความรู้เรื่องเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ พื้นผิวกำลังสองในสามมิติ อนุพันธ์ย่อย ปริพันธ์หลายชั้น แคลคูลัสของฟังก์ชันเวกเตอร์ ได้
    2. วิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาเรื่องเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ พื้นผิวกำลังสองในสามมิติ อนุพันธ์ย่อย ปริพันธ์หลายชั้น แคลคูลัสของฟังก์ชันเวกเตอร์ ได้
    3. นำความรู้เรื่องเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ พื้นผิวกำลังสองในสามมิติ อนุพันธ์ย่อย ปริพันธ์หลายชั้น แคลคูลัสของฟังก์ชันเวกเตอร์ ไปประยุกต์ใช้กับโจทย์ปัญหาในสาขาอื่น ได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “คณิตศาสตร์วิศวกรรม II”