ความรู้เบื้องต้นการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์

Introduction to Data Analytics on Social Media
5,158 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

เข้าใจพื้นฐานความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ วิธีการสกัดข้อมูลขนาดใหญ่จากสื่อสังคมออนไลน์ ทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์เบื้องต้น วิธีการวิเคราะห์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายความหมายและความสำคัญของอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์
  2. อธิบายจุดมุ่งหมายและความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์
  3. แสดงวิธีการสกัดข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์
  4. อธิบายหลักการและขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์เบื้องต้น
  5. แสดงวิธีการวิเคราะห์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ความรู้เบื้องต้นการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์”