ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนอย่างเป็นระบบ

Introduction to Quantitative Investing
3,104 Enrolled
12 hour

คำอธิบายรายวิชา

จากความซับซ้อนที่เพิ่มมากขึ้นของโลกแห่งการเงินในยุคปัจจุบัน เราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงสภาพทางการเงินโดยรวมของเศรษฐกิจและการเลือกใช้ข้อมูลที่มีประโยชน์ท่ามกลางจำนวนข้อมูลมหาศาลที่อยู่รอบตัว ด้วยการนำวิธีการทางสถิติและคณิตศาสตร์มาประมวลข้อมูลที่เรามีอยู่มาใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ให้ได้มากที่สุด ดังนั้นในวิชานี้ ผู้สอนจะแนะนำให้รู้จักกับทฤษฎีการลงทุนแบบสมัยใหม่ที่จะทำให้พอร์ตการลงทุนดีขึ้น ทั้งในด้านการประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ต้องการได้ ด้วยการนำเทคนิคทางสถิติและการใช้โปรแกรมภาษา R มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างและปรับพอร์ตการลงทุน โดยผู้เข้าเรียนในรายวิชานี้จะต้องใช้ข้อมูลหลักทรัพย์จาก Yahoo Finance ทำงานส่งอาจารย์ในทุกสัปดาห์โดยรายวิชานี้ถือเป็นวิชาพื้นฐานสำหรับการลงทุนอย่างเป็นระบบ ผู้เข้าเรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานวิชาอื่นมาก่อน ขอเพียงมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาเท่านั้น<>

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. สามารถทฤษฎีการลงทุนอย่างเป็นระบบ
    2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2564

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

National Institute for Lifelong Education


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
40 Students
9 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนอย่างเป็นระบบ”