ดูแลใส่ใจวัยสูงอายุ

Caring and Taking Care of the Elderly
3,162 Enrolled
7 hour

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดทฤษฎีผู้สูงอายุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีฉุกเฉินในผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาที่พบบ่อย ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุที่พบบ่อยในระบบทางเดินอาหาร ปัญหาเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ปัญหาเกี่ยวกับประสาทสัมผัส

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุได้
  2. ผู้เรียนสามารถวางแผนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีฉุกเฉินผู้สูงอายุได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุที่พบบ่อยในระบบทางเดินอาหารและการดูแลได้
  4. ผู้เรียนสามารถระบุปัญหาเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและการดูแลได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายปัญหาเกี่ยวกับประสาทสัมผัสของผู้สูงอายุและการดูแลได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2564

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ดูแลใส่ใจวัยสูงอายุ”